ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนภายในเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564


                 ตามที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้เปิดประเมินความพร้อมนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  เพื่อคัดเลือกนักเรียนภายในระดับชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 และระดับชั้น ม.3 ขึ้น ม.4 ที่ไม่ได้โควตาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

                 ทางโรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือก โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้จากเอกสารที่แนบมา

                 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ รอบที่ 1 ในวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2564 และรอบที่ 2 ในวันที่  3 - 7 มกราคม  2565  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร   โดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ  ของภาคเรียนที่  1/2565  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                 ***  กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนดไว้  จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนภายในที่ไม่ได้โควตาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 และสอบคัดเลือกในวันที่ 18 ธันวาคม 2564

ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 253 ครั้ง

Keep