ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565


                ตามที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา 

                ทางโรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ประจำปีการศึกษา 2565 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้จากเอกสารที่แนบมา

                 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ปกครองมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2565  เวลา  08.15 – 12.00  น.  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร   โดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  ของภาคเรียนที่  1/2565  พร้อมเงินที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                  ***  กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนดไว้  จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 มกราคม 2565ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 605 ครั้ง

Keep