ขอเชิญยื่นซองประมูลร้านค้าอาหาร (ข้าวแกง) ปีการศึกษา 2565


                      ด้วยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อจำหน่ายให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยจัดบริการในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม สะอาด ถูกสุขลักษณะตรงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางราชการและโรงเรียน  โดยสามารถยื่นซองประมูลได้ภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ ห้องจัดซื้อ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3853-5481 ต่อ 222 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 69 ครั้ง

Keep