งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2565


งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพทั่วไป

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ณ ห้องประชุมอนุบาล อาคารสัฐยามหาราชินี

และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 13 ครั้ง

Keep