ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 124 ครั้ง

Keep