การเช็คเวลาเรียนในเดือนตุลาคม 2565


 

บัญชีเรียกชื่่อเดือนตุลาคม 2565 ไม่มีวันหยุดและวันเรียนแทน

     วันที่ 1-10 ตุลาคม 2565 = 6 วัน

     วันที่ 11-24 ตุลาคม 2565  ให้ขีดทะแยงมุุมจากซ้ายไปขวาด้วยปากกาแดงและเขียนด้วยปากกาน้ำเงิน "ปิดภาคเรียน"

     วันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 = 5 วัน

      รวม ทั้งหมด 11 วัน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep