ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


                   ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้พิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระบบโควตา  ปีการศึกษา  2566  ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด  โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                    สำหรับนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ  ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ  ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  และค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนของภาคเรียนที่ 1/2566  ดังนี้

                      -  ห้องปกติ  (EIP)     จำนวน  14,830  บาท                                                    

                      -  ห้อง  Gifted          จำนวน  31,330  บาท

                   ***กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนที่มาสมัครใหม่ทุกประการ***


อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 97 ครั้ง

Keep