ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


 

                   ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้พิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ระบบโควตา  ปีการศึกษา  2566  ตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  ผ่านเกณฑ์การพิจารณา  ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

                    สำหรับนักเรียนที่ได้รับโควตาศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566  โรงเรียนกำหนดให้ผู้ปกครองมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ  ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องธุรการ - การเงิน  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  และค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อนของภาคเรียนที่ 1/2566  ดังนี้

                      1.  แผนการเรียนวิทย์-คณิต                                               จำนวน  13,980  บาท

                      2.  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (อังกฤษ/จีน)                           จำนวน  14,680 บาท

                      3.  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (ช่างศิลป์)                            จำนวน  13,980  บาท            

                      4.  แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (มีเดีย&ดีไซน์)                      จำนวน  19,680 บาท            

                      5.  แผนการเรียนห้องศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted)   จำนวน  37,480 บาท

***กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนที่มาสมัครใหม่ทุกประการ**

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 109 ครั้ง

Keep