การเช็คเวลาเรียนเดือนธันวาคม 2565 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ


บัญชีเรียกชื่อเดือนธันวาคม 2565 ให้เช็คดังนี้  เวลารวมทั้งหมด 21 วัน

มีวันหยุดดังนี้

     - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565   หยุดเรียนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     - วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนุญ

     - วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 หยุดเรียนวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

มีวันเรียนเทนด้งนี้

     - วันเสาร์ที่  17  ธันวาคม 2565 เรียนแทนวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     - วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 เรียนแทนวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนุญ

    **ขอให้ครูประจำชั้นเช็คเวลาเรียนให้เป็นปัจจุบัน   และนำส่งในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม 2566**

 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 148 ครั้ง

Keep