คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566


               คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา คณะครูและนักเรียน  ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการและคณะครูที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2566 มอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสมจิตร  วนิดา-ศรีพลอย โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                        รางวัลผู้บริหารดีเด่น    ภราดารชานนท์    อุดมสูงเนิน   

                                        รางวัลครูดีเด่น            มิสวิมล   สมศรี   

                                                                           มิสณฐภร  คูหาพัฒนกุล

                                                                           มิสชนิตา   วรรณพาหุล

                                                                           ม.ณภัทรพงศ์   ปรุงนิยม

                                                                           ม.สมมาตร   ศรีวิศาลศักดิ์

                    โดยภราดารชานนท์   อุดมสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย มิสวิมล  สมศรี  หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย  เป็นตัวแทนคณะครู เข้ารับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566  ณ  หอประชุมสมจิตร   วนิดา-ศรีพลอย  โรงเรียนวัดดอนทอง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 128 ครั้ง

Keep