แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนมกราคม 2566 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ


บัญชีเรียกชื่อเดือนมกราคม 2566 ให้เช็คดังนี้  เวลารวมทั้งหมด 23 วัน

มีวันหยุดดังนี้

     - วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566   หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันขั้นปีใหม่

     - วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 หยุดเรียนวันครู

มีวันเรียนเทนด้งนี้

     - วันเสาร์ที่  7  มกราคม 2566 เรียนแทนวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

     - วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เรียนแทนวันหยุดชดเชยวันปีใหม่

     - วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เรียนแทนวันครู

    **ขอให้ครูประจำชั้นเช็คเวลาเรียนให้เป็นปัจจุบัน   และนำส่งในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 **

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep