แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2566 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ


บัญชีเรียกชื่อเดือนกุมภาพันธฺ์ 2566 ให้เช็คดังนี้  เวลารวมทั้งหมด 20 วัน  ไม่มีวันหยุดและวันเรียนแทน

บัญชีเรียกชื่อเดือนมีนาคม 2566  ให้เช็คเวลาเรียนดังนี้ เช็ควันที่ 1-17 มีนาคม 2566

โดยไม่เช็ควันจันทร์ที่ 6 มีนาคม2566 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา จำนวนทั้งหมด  12 วัน

สรุป 1 ภาคเรียนมีเวลาเรียน ดังนี้

ตุลาคม 5 วัน                        พฤศจิกายน 22 วัน

ธันวาคม 21 วัน                     มกราคม 23 วัน

กุุมภาพันธ 20 วัน                  มีนาคม 12 วัน

รวม 103 วัน      รวม 2 เทอม  105+103 =208 วัน

   **ขอให้ครูประจำชั้นเช็คเวลาเรียนให้เป็นปัจจุบัน   และนำส่งในวันศุกร์ที่10 มีนาคม 2566 **


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 117 ครั้ง

Keep