ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)


                ตามที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา 

                ทางโรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้จากเอกสารที่แนบมา

                 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ปกครองมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ วัดและสั่งจองชุดนักเรียน  ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566  เวลา  08.30 – 14.00  น.  ณ  ห้องธุรการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  โดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  ของภาคเรียนที่  1/2566  พร้อมเงินที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา  

                  ***  กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนดไว้  จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การรับสมัคร สอบคัดเลือก และสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)

ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1 - ม.4 และรับสั่งจองวัดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566

ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1902 ครั้ง

Keep