ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หัวข้อ “SLC ผ่านชัดเตอร์” ในวันที่ 31 มีนาคม 2566


           โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการประกวดภาพถ่ายขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในการถ่ายภาพ ทั้งด้านกระบวนการคิดในการวางแผน  การนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์   ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายมุมต่างๆ ภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบประกวดถ่ายภาพ “SLC ผ่านชัตเตอร์” ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตามประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง โครงการประกวดภาพถ่ายโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา หัวข้อ “SLC ผ่านชัตเตอร์”  ณ วันที่ 19 มกราคม 2566   จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ                       นายชวัลวิทย์  ปัญญาดี                    

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1      นายวัฒนา  เจริญชัยนพกุล       

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      นายศุภณัฐ  ชวนิช

รางวัลชมเชย                        นางประภาภรณ์  เจริญชัยนพกุล

รางวัลชมเชย                        น.ส.ขวัญข้าว  เจริญชัยนพกุล

รางวัลชมเชย                        ด.ญ.ศรัณย์พร  เขียวขำ

รางวัลชมเชย                        นายเชิดศักดิ์  พึ่งวิกรัย

รางวัลชมเชย                        ด.ญ.ขวัญกวี  เจริญชัยนพกุล

       ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทางโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จะติดต่อกลับไปยังอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลภายใน 1 เดือน นับจากออกประกาศฉบับนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3853-5481, 0-3853-5485 ในวันและเวลาราชการ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 101 ครั้ง

Keep