ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2566 (รอบสี่)


                ตามที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ได้สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา 

                ทางโรงเรียนขอประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.5 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้จากเอกสารที่แนบมา

                 สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ผู้ปกครองมาลงทะเบียนมอบตัวเพื่อศึกษาต่อ วัดตัวและสั่งจองชุดนักเรียน  ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566  เวลา  09.00 – 12.00  น.  ณ  ห้องธุรการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  โดยชำระค่าธรรมเนียมการเรียนต่าง ๆ  ของภาคเรียนที่  1/2566  พร้อมเงินที่ผู้ปกครองสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารที่แนบมา  

                  ***  กรณีที่ท่านไม่มาลงทะเบียนมอบตัวตามวัน  เวลาที่กำหนดไว้  จะถือว่าสละสิทธิ์ *** 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 2743 ครั้ง

Keep