โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(16/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานจัดซื้อ)      
งานประชาสัมพันธ์  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564)
(06/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ประเภทเยาวชน เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแข่งขันรายการ Road To Paris และ Asian games หางโจว ประเทศจีน ปี 2563
(16/กรกฎาคม/2563 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
(01/มีนาคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์)      
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 และสอบคัดเลือกในวันที่ 6 มีนาคม 2564
(25/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานทะเบียนสถิติ)      
ขอเชิญร่วมกิจกรรม SLC Open House ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
(02/ธันวาคม/2563 ::
จาก งานทะเบียนสถิติ)      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัคร ตรวจหลักฐาน คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
(03/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานทะเบียนสถิติ)      
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(03/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานทะเบียนสถิติ)