[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมแห่พระพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 
งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมเวทีศักยภาพ ในวันที่ 11 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 
คณะกรรมการโครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ (ไตรภาคีภาคตะวันออก) เข้าทำการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบนิเทศ PLC (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ขอเชิญคณะกรรมการจัดงาน SLC Home Coming Day 2020  ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ตัวแทนครูร่วมงานโครงการวันน้อมรำลึก "สมเด็จย่า" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563
 ขอเชิญคุณครูและนักเรียน เข้าสีเพื่อฝึกซ้อมนักกรีฑา และเพลงเชียร์ ในวันที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2563
การอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
สรุปผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2019  ชิงถ้วยพระราชทานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่  ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2563
มาตรการพักชำระหนี้ ลูกหนี้ธนาคารออมสิน (ช.พ.ค.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) ภาคเรียนที่ 1/2563
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC Magazine ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการขอเอกสารทางการเรียน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ในระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2563
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผลการการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา Experience in Tokyo ,Japan ระยะสั้น 5 วัน 3 คืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวอารีย์ ก้านบัว พนักงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2562
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 1)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สสแต็ค After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2562

    1 2 3 4  >   >|