[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมวันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ในวันที่ 25 - 31 พ.ค.2566
ขอเชิญร่วมงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมตามหายอดนักอ่าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.5 ปีการศึกษา 2566 (รอบสี่)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสาม)
ขอเชิญยื่นซองประมูลร้านขายอาหาร (ข้าวแกง) ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ.2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2566 (รอบสอง)
โครงการประกวดราคาการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ความเร็วไม่น้อยกว่า 500 Mbps. หรือ 1000 Mbps.
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2566 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ติด 0, ร และ มส.
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2566
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนมกราคม 2566 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2022
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2565
การเช็คเวลาเรียนเดือนธันวาคม 2565 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2566
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
การเช็คเวลาเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การเช็คเวลาเรียนในเดือนตุลาคม 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2565
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565
นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่นิล เกตุมา มารดาของน.ส.จันทรา เกตุมา พนักงานงานโภชนาการ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกนาฏศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 29/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2565
คู่มือไทยเซฟไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-ม.6 เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 Book E-Library
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบ The 1 Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน T1 Book E-Library ในวันที่ 20 มกราคม 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายนฤมล ภังคะญาณ พนักงานอาคารสถานที่
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนภายในเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 20/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

    1 2 3 4  >   >|