[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผลการการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา Experience in Tokyo ,Japan ระยะสั้น 5 วัน 3 คืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวอารีย์ ก้านบัว พนักงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2562
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 1)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา ม.สุรัตน์ มูลชัยสุข
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สสแต็ค After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อรับรางวัล "สดุดีครูเอกชน" ประจำปี พ.ศ. 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวสุภา กาลเจริญ พนักงานงานเบเกอรี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2562
แจ้งเลื่อนกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายดูดาว ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในตำรากลางภาษาอังกฤษ สอบชิงทุนศึกษาด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สสแต็ค After School ฝึกสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สูงจากสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย)
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 9 / 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 8/2562 เรื่อง มาตรการด้านการประหยัดพลังงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 6/2562 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลียร์เงินทดรองจ่ายและการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ
แจ้งปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนพฤษภาคม 2562 ถึง กรกฎาคม 2562 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2562
ขอเชิญคุณครูเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach) ระยะเริ่มต้นโครงการ ในวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครแล้ว...คอร์สเทควันโด After School ควบคุมรับรองหลักสูตรโดย อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อดีตโค้ชทีมชาติและอุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
ขอแสดงความยินดีกับนายปฏิพัทธ์ สนรักษา ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอให้คุณครูดำเนินการสำรวจทรัพย์สินของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา 2562 และให้ส่งใบบันทึกฯ คืนห้องพัสดุครุภัณฑ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยนักออม ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|