[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2564
การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก"
การอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
สรุปผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2019  ชิงถ้วยพระราชทานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่  ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2563
มาตรการพักชำระหนี้ ลูกหนี้ธนาคารออมสิน (ช.พ.ค.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) ภาคเรียนที่ 1/2563
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC Magazine ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการขอเอกสารทางการเรียน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ในระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ สามี มิสอาภรณ์ วิริยะรัมภ์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2563
แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 2) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งยกเลิกกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผลการการแข่งขันกีฬาสแต็ค WSSA 2020 School Battle Sport Stacking Championships ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษา Experience in Tokyo ,Japan ระยะสั้น 5 วัน 3 คืน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดานางสาวอารีย์ ก้านบัว พนักงานงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2562
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (ระบบสอบภายนอกรอบที่ 1)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบสอบภายใน) ปีการศึกษา 2563
แจ้งคุณครูเรื่องการเช็คเวลาเรียนเดือนตุลาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดส่งบัญชีเรียกชื่อ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|