กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

นักเรียน ป.1-ม.3 ร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือ และอบรมนายหมู่ลูกเสือ

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- ประธานในพิธีให้โอวาท  
--- พิธีถวายราชสดุดี  
--- ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร เดินทางกลับ  
08.00-- ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1 – ม.3 จัดแถวตามผัง ณ บริเวณสนามฟุตบอลฯ  สนามฟุตบอลโรจนารุณ
08.15-- ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี เดินทางมาถึง (บรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน)  
09.00-09.30 นายหมู่รายงานตัว จัดกอง/หมู่  ห้องประชุมชั้น 2
09.30-10.00 พิธีเปิดประชุมกอง  
10.00-10.20 นันทนาการ  
10.20-- ระเบียบแถว  
12.00-12.50 รับประทานอาหาร  
12.50-15.00 ภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี  
15.00-- ปิดประชุมกอง  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : พิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมนายหมู่ลูกเสือ


แผนงาน : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep