กำหนดการ

วันที่ 10 กันยายน 2558

งานวันวิชาการ "60 พรรษา มหาสดุดี เฉลิมราชกุมารี SLC วิชาการ"

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
-- เชิญประธานทำพิธีเปิดห้องสมุดครู ( ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯยอห์นแมรี่ )  
--- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าแถวหน้าชั้นเรียน นักเรียน ม.4 – 6 เข้าแถวอาคารเซราฟิน  
--- - พิธีกรกล่าวต้อนรับ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของงาน / ขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีเปิดงาน  
--- - วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน ต้อนรับประธานในพิธี  
--- ( ทุกคนยืนตรงหันหน้ารับประธานในพิธี วงโยฯตั้งวงมุมหอประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ )  
--- - พิธีกรอ่านประวัติท่านประธาน ( จบทุกคนปรบมือ )  
--- - พิธีกรเชิญประธานพิธีขึ้นบนเวที จุด ธูป เทียน บูชาพระ ( ทุกคนประนมมือ )  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานจัดงาน มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย กล่าวรายงาน  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดงานโดยลั่นฆ้อง 3 ครั้ง  
--- วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
--- ( พิธีกรเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นบนเวทีร่วมประกอบพิธีเปิดงานด้วย )  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติลงจากเวทีและเชิญนั่งด้านหน้าเวที  
--- - ชมการแสดง ของนักเรียน  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธี มอบรางวัลให้กับนักแสดง ด้านล่างหน้าเวที  
--- - พิธีกรเรียนเชิญ ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี ด้านล่างหน้าเวที  
--- - พิธีกรเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันหน้าเวทีด้านล่าง  
--- เชิญประธานในพิธีชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันวิชาการ  
--- และนักเรียนม. 1 – 3 เข้าร่วมพิธีปิด  
--- - เสร็จพิธี ( เพลงสรรเสริญพระบารมี )  
07.50-- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแถวบนหอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่  
08.00-- เคารพธงชาติ สวดภาวนา และทำภารกิจตอนเช้า  
08.10-- เปิดตัวพิธีกรนักเรียนดำเนินรายการ ( และเริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯ )  
08.30-- ประธานในพิธี ภราดาศิริชัย ฟอนซิกา มาถึงบริเวณงาน  
09.30-11.30 นักเรียนชมดนตรีเพื่อช่วยเหลือคนพิการและคนยากไร้  
12.30-- นักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายงานตัวที่ห้องแข่งขัน  
13.00-- ครูที่รับรายงานตัวแต่ละกลุ่มสาระฯ พานักเรียนขึ้นชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯยอห์นแมรี่  
14.30-- พิธีปิด และ มอบรางวัลการแข่งขัน โดยภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรม Academic Day


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep