กำหนดการ

วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.45-- เริ่มประชุมกรรมการกิจกรรมรับเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันวันวิชาการ  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรม Academic Day


แผนงาน : 300 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep