กำหนดการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-12.00 เริ่มกิจกรรม  ฝ่ายปฐมวัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.3.จัดทำปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย


แผนงาน : 601 งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตรฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep