ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558


                  ฝ่ายปฐมวัย  จัดกิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่  1 - 3  ในวันพฤหัสบดีที่ 13  สิงหาคม  2558  เวลา  08.30 - 11.40  น.  ณ  ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา   เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการจัดประสบการณ์ตรง ส่งเสริมทักษะเบื้องต้น และกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 8 ฐาน  ได้แก่  

1.  ฐานห้องสมุด

2.  ฐานเบเกอรี่

3.  อุทยานการศึกษา

4.  แม่น้ำบางปะกง

5.  อาเซียน

6.  สวนนก

7.  วงโยฯ

8.  ขยะรีไซเคิล


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง

Keep