กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2558

กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีนเนื่องในเทศกาลวันสารทจีน

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
11.00-11.40 เริ่มการประกวดร้องเพลง  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4จัดกิจกรรมส่งเสริมภายใน


แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep