กำหนดการ

วันที่ 12 กันยายน 2558

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก)

สถานที่ ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-- ออกเดินทางจากโรงเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-- วจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
09.15-- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
09.45-- พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
10.00-- อบรม 1 "จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง.." (มก.12.28-31)  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
11.00-- ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ "จงร่วมจิตร่วมใจสวดภาวนา ตามวาจาที่เราสอน"  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
12.00-- รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
13.00-- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
13.30-- อบรม 2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ฐานที่ 1 "จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน" ฐานที่ 2 "จงรับใช้ซึ่งกันด้วยใจอาทร ดังที่เรารับใช้ท่าน" ฐานที่ 3 "จงมีใจเอ็นดูกรุณา มีเมตตาผู้ต่ำต้อย" ฐานที่ 4 " จงมีใจเผื่อแผ่แก่ผู้รอคอยความช่วยเหลือของพวกท่าน"  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
15.30-- พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
16.00-- กิจกรรมกลางแจ้ง กีฬาฮาเฮ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
17.00-- ทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำ)  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
18.00-- สวดสายประคำแห่โคมเทิดเกียรติแม่พระ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
19.00-- รับประทานอาหารเย็น  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
20.00-- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และพิธีกรรมแสงสว่าง หัวข้อ "จงเป็นดังตะเกียงส่องแสงสว่างเป็นแบบอย่างที่ดีไซร้ จงเป็นเกลือที่เค็มเสมอไปดังที่เราสอนท่านไว้" (มัทธิว 5 : 13)  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
21.00-- ัพักผ่อน  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)

แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep