กำหนดการ

วันที่ 25 กันยายน 2558

รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ ณ อาคารสัฐยามหาราชินี

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558  ณ อาคารสัฐยามหาราชินี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558


แผนงาน : งานทะเบียนสถิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนสถิติ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep