กำหนดการ

วันที่ 23 มกราคม 2559

กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตาภายนอก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 นักเรียนและผู้ปกครอง รายงานตัวพร้อมรับบัตรคิวสัมภาษณ์ ณ ใต้อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  ณ ใต้อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
08.30-09.00 ผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับบัตรคิว ณ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  ณ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
09.00-09.30 นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับบัตรคิว ณ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  ณ ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

รายการกำหนดการของขั้นตอน

งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 ก.ย. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระบบโควตา (ภายใน) (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนยอห์นแมรี่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 6 พ.ย. 2558)
- ประชุมชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับ "ทุนยอห์นแมรี่" และทำสัญญา (วันที่ 9 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันแรก) (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- รับมอบตัวนักเรียนที่ได้โควตาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบภายใน) (วันสุดท้าย) (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 2 (วันที่ 23 พ.ย. 2558)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 16 ธ.ค. 2558)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 19 ธ.ค. 2558)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 18 ม.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบคัดเลือกปกติและโควตาภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 19 ม.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (โควตาภายนอก) (วันที่ 23 ม.ค. 2559)
- ประกาศผลการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอกและสอบภายนอก) (วันที่ 28 ม.ค. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันแรก) (วันที่ 1 ก.พ. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (ระบบโควตาภายนอก และสอบภายนอก) (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 ก.พ. 2559)
- จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 26 ก.พ. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันแรก) (วันที่ 1 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร และตรวจหลักฐานนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันสุดท้าย) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- กำหนดการทดสอบ / สัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 5 มี.ค. 2559)
- ทดสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้อง Gifted ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) (วันที่ 6 มี.ค. 2559)
- รับสมัคร คัดเลือก และมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสาม) (วันที่ 8 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 9 มี.ค. 2559)
- ลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 - ม.6 และห้องเรียน Gifted ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 11 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 1 เม.ย. 2559)
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- งานรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)

แผนงาน : งานทะเบียนสถิติ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep