กำหนดการ

วันที่ 28 เมษายน 2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-- นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่  
08.10-08.40 30 นาที (ครูแก่น) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)  
08.40-09.20 40 นาที (ครูน้ำฝน+ครูปู) กิจกรรม "รู้รักสามัคคี" (เรียงคำจากหนังสือพิมพ์)  
09.20-10.00 40 นาที (ครูเกษ+ครูฉัน+ครูบุญสม) กิจกรรม "วิริยะ อุตสาหะ ชนะทุกสิ่ง" (ต่อหนังสือพิมพ์)  
10.00-10.20 พักเบรกช่วงเช้า (20 นาที)  
10.20-10.40 20 นาที (ครูแก่น) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ (เก็บเด็กเตรียมความพร้อม)  
10.40-12.00 1 ชั่วโมง 20 นาที (ครูโจ้+ม.หนุ่ย+ม.โอม) กิจกรรม "สายสัมพันธ์ ฉันและเธอ" (พี่รหัส น้องรหัส)  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน (1 ชั่วโมง) ข้าวกล่องโรงอาหาร"  
13.00-13.20 20 นาที (ครูแก่น) กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ (เก็บเด็กเตรียมความพร้อม)  
13.20-14.00 40 นาที (ม.เต้) "อาคารเซราฟิน" กิจกรรม "SLC บูม"  
14.00-14.20 พักเบรกช่วงบ่าย (20 นาที)  
14.20-15.20 1 ชั่วโมง (คณะครู ม.4 ทุกคน) ซ้อมพิธีประดับเข็ม ม.4  
15.20-- กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน

-กิจกรรมประดับเข็มนักเรียน ม.4

-กิจกรรมค่ายพัฒนาตนเอง

-กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.6

-กิจกรรมกราบบูรพาจารย์

-กิจกรรมเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียน ม.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน
- 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 62/21 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- งาน "พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep