กำหนดการ

วันที่ 29 เมษายน 2559

งาน "พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2559

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- - การแสดงความหมายและตราสัญลักษณ์  
--- - ประธานจุดเทียน บูชาพระ  
--- - มิสณัฐตินา รุจิพงษ์ หัวหน้าแผนกกิจกรรม กล่าวรายงาน  
--- - พิธีกรเรียนเชิญประธาน คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประดับเข็มให้นักเรียน  
--- - ตัวแทนนักเรียนอ่านคำถวายตัวต่อพ่อหลุยส์ (นักเรียนทุกคนกล่าวตาม)  
--- - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
--- - ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เดินทางกลับ  
--- - ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน  
--- - จบพิธี  
08.00-- - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่  
08.30-- - ผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่  
09.00-- -ภราดา ดร.อาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการฯ ประธานในพิธี คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มาถึงบริเวณพิธี นำโดยขบวนแห่เข็มตราสัญลักษณ์เซนต์คาเบรียล (บรรเลงเพลงโรงเรียน)  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน

-กิจกรรมประดับเข็มนักเรียน ม.4

-กิจกรรมค่ายพัฒนาตนเอง

-กิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.6

-กิจกรรมกราบบูรพาจารย์

-กิจกรรมเลี้ยงอำลาสถาบัน นักเรียน ม.6

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน
- 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- ซ้อมเดินขบวนพาเหรดงานแห่หลวงพ่อพุทธโสธรทางบก ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 พ.ย. 2558)
- ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช (วันที่ 27 ม.ค. 2559)
- ปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีเลี้ยงอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 62/21 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 28 เม.ย. 2559)
- งาน "พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 29 เม.ย. 2559)
- สิ้นสุด 2.2 จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 407งานกิจกรรมภายใน-นอก

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep