กำหนดการ

วันที่ 29 เมษายน 2559

กิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน Summer ระดับชั้น ป.1-ป.6

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.00 ครูที่จัดกิจกรรม ดำเนินการจัดแสดงผลงานนักเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.00-08.30 นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-09.00 มิสวรรณากล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
09.00-11.20 กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การแสดง,มวยไทย,เต้นประกอบเพลง,เทควันโด,Conversation,ดนตรีไทย,เปียโน,และดนตรีสากล  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : สอนเสริมภาคฤดูร้อน


แผนงาน : 307 งานสอนเสริม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสอนเสริม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep