กำหนดการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

การประกวดการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-09.10 เริ่มการประกวด  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
12.00-13.00 พัก รับประทานอาหารกลางวัน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13.00-15.40 เริ่มการประกวด (ต่อ)  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : การประกวดการสอน


แผนงาน : 306 งานสื่อการสอน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep