ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558


                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ร่วมกับ  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2558  โดยมีรายละเอียดของการสมัคร การสอบคัดเลือก การรับเกียรติบัตร และการรับเหรียญ รางวัล ดังนี้

คุณสมบัติของนักเรียน : นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

                                       นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าสมัครและสอบประเมิน :  120 บาท  ต่อวิชา  ส่งที่ครูประจำชั้น ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2558

วันสอบคัดเลือก รอบที่ 1  : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2558 (สนามสอบจะแจ้งให้ทราบหลังจากชำระเงินแล้ว)

ประกาศผล : ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th

จึงขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 6  ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สสวท.)  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25  สิงหาคม  2558

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 463 ครั้ง

Keep