ขอเชิญผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพแอร์ และร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558


งานรถรับ - ส่งนักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการตรวจสภาพแอร์รถรับ - ส่งนักเรียน  และประชุมผู้ประกอบการ ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2558 

เพื่อบริการที่ดีแก่นักเรียนที่ใช้บริการรถรับ - ส่งทุกคน โดยมีช่างจากร้าน ประสิทธิ์แอร์ เป็นผู้ตรวจเช็ค

จึงขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านนำรถเข้าตรวจสภาพแอร์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ณ อาคารเซราฟิน 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 220 ครั้ง

Keep