ประกาศผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนศักยภาพวิทยาศาตร์ และคณิตศาสตร์ (MS)


ตามที่  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบนักเรียนสอบเข้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนศักยภาพคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (MS) ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลสอบตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ขอให้มาลงทะเบียนมอบตัว  ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องธุรการ - การเงิน อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

(หากมีข้อสงสัยประการใด โทรสอบถามได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 038-535500 ต่อ 445)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 537 ครั้ง

Keep