ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้คะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็ม


ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

ได้แก่ ด.ช.นฤนาท เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/ 6  และ ด.ญ.พัตรพิมล ศักดิ์สวัสดิกุล นักเรียนชั้น ป.6/2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

ได้แก่ ด.ช.นฤนาท เจริญบูลย์วิวัฒน์ นักเรียนชั้น ป.6/ 6  และ ด.ช.อัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์ นักเรียนชั้น ป.6/4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560

 ได้แก่ ด.ช.ชัยภัทร เสริญสุขสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/6 ห้องเรียน Gifted

โดยประกาศผลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ขอแสดงความยินดีด้วยคะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 1922 ครั้ง

Keep