กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  จัดงานวันสุนทรภู่  และงานวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปีการศึกษา  2560

ในวันจันทร์ที่  26  มิถุนายน  2560  เวลา  08.30  น.  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยได้รับเกียรติจากภราดามานิต  สกนธวัฒน์  เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียนเรื่องพระอภัยมณี

การจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้  กิจกรรมธุดงคศึกษา  และการแข่งขันในช่วงชั้นต่างๆ

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 351 ครั้ง

Keep