นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2560 THE STACK FIGHTER 2017


                    ตามที่  งานกีฬา  ฝ่ายกิจการนักเรียน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้ส่งนักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี  2560  THE STACK  FIGHTER 2017  ชิงถ้วยรางวัล  ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เมื่อวันอาทิตย์ที่  2  กรกฎาคม  2560  ที่ผ่านมา  ณ  ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค  สรุปผลการแข่งขันปรากฎว่า  นักกีฬาสแต็คจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  6 ปี (ชาย)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                           ด.ช.ศิรสิทธิ์                 ศรีเพ็ญจันทร์               ป.1/3              

                       

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  6 ปี (หญิง)

           ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.โสพิศณิชา           พิธิยานุวัฒน์                  ป.1/1              

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.นาฏศิลป์             สาลี                                ป.1/3  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  7 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข                      ป.2/5  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  8 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.กัญญ์ณัฐ              ช้างแย้ม                       ป.3/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น                         ป.3/3  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  9 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.พชรพรรณ           ศรีสวัสดิ์                      ป.4/6

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  11 - 12 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.รุจณิชา                 สีทำมา                         ป.6/5

 

ประเภทเดี่ยว  Double  Cycle  รุ่นอายุไม่เกิน  8  ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.อรณัฐชา              ขมเล็ก                            ป.3/2

                 ด.ญ.ปทิตตา                วัฒกชัย                          ป.3/3

 

ประเภทเดี่ยว  Double  Cycle  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.จุฑาบดี                    วิชัย                           ป.6/5

                  ด.ญ.รุจณิชา                    สีทำมา                       ป.6/5

 

ประเภททีม  Timed 3-6-3 relay  รุ่นอายุ  8 ปี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        1. ด.ญ.อรณัฐชา           ขมเล็ก                         ป.3/2

                                                                2. ด.ญ.กัญญ์ณัฐ          ช้างแย้ม                       ป.3/3  

                                     3. ด.ญ.ภัทรปภา           เสามั้น                          ป.3/3                          

                        4. ด.ญ.ปทิตตา            วัฒกชัย                        ป.3/3              

                                   

ครูผู้ดูแลและประสานงาน            1.  มิสอมรรักษ์               เจริญศรี

                                                             2. มาสเตอร์อนันต์          จิตต์อารีย์เทพ

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2560 THE STACK FIGHTER 2017 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 706 ครั้ง

Keep