นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี 2560 THE STACK FIGHTER 2017 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560


สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ประจำปี  2560  THE STACK  FIGHTER 2017 ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2  กรกฎาคม   2560  ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนบางแค

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  6 ปี (ชาย)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                           ด.ช.ศิรสิทธิ์                 ศรีเพ็ญจันทร์               ป.1/3    

                                 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  6 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.โสพิศณิชา           พิธิยานุวัฒน์                 ป.1/1              

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         ด.ญ.นาฏศิลป์             สาลี                             ป.1/3  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  7 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข                      ป.2/5  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  8 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.กัญญ์ณัฐ              ช้างแย้ม                       ป.3/3

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น                         ป.3/3  

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  9 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.พชรพรรณ           ศรีสวัสดิ์                      ป.4/6

 

ประเภทเดี่ยว  Individual  3-3-3 +3-6-3 + Cycle คะแนนรวมสูงสุด  รุ่นอายุไม่เกิน  11 - 12 ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ                            ด.ญ.รุจณิชา                 สีทำมา                         ป.6/5

 

ประเภทเดี่ยว  Double  Cycle  รุ่นอายุไม่เกิน  8  ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        ด.ญ.อรณัฐชา              ขมเล็ก                         ป.3/2

               ด.ญ.ปทิตตา                วัฒกชัย                        ป.3/3

 

ประเภทเดี่ยว  Double  Cycle  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี (หญิง)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        ด.ญ.จุฑาบดี                วิชัย                              ป.6/5

               ด.ญ.รุจณิชา                 สีทำมา                         ป.6/5

 

ประเภททีม  Timed 3-6-3 relay  รุ่นอายุ  8 ปี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        1. ด.ญ.อรณัฐชา         ขมเล็ก                          ป.3/2

               2. ด.ญ.กัญญ์ณัฐ         ช้างแย้ม                       ป.3/3  

               3. ด.ญ.ภัทรปภา          เสามั้น                         ป.3/3                          

               4. ด.ญ.ปทิตตา            วัฒกชัย                       ป.3/3

สรุปผลรางวัล  ได้  4 เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  3 เหรียญทองแดง

            มาสเตอร์อนันต์           จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์           เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 359 ครั้ง

Keep