นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเสื้อสามารถทำเวลาดีที่สุด และได้รับรางวัล 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 WSSA 2017 Thailand National Sport Stacking Championships เมื่อวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560


สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 WSSA 2017 Thailand  National  Sport Stacking  Championships

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  26 – 27   สิงหาคม  2560 ที่ผ่านมา

 ห้างสรรพสินค้า The Promanade (ลานน้ำพุ)  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รุ่น อายุ  6  ปี  ชาย

เหรียญทอง                     ประเภท   Individual  Cycle         ด.ช. ศิรสิทธิ์       ศรีเพ็ญจันทร์                  ป.1/3

เหรียญเงิน                      ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ช. ศิรสิทธิ์       ศรีเพ็ญจันทร์                  ป.1/3

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ช. รพีคยศ       ไวกัณสุรส                      ป.1/5

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individu  Cycle            ด.ช. รัชกฤช       นันทกรรัตน์                    ป.1/3

 

รุ่น อายุ  6  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                 ป.1/2

                 ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                 ป.1/2

เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  Cycle         ด.ญ. พิชญาภัค          สรรพานิช                  ป.1/2

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. โสพิศณิชา        พิธิยานุวัฒน์               ป.1/1

      ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. โสพิศณิชา        พิธิยานุวัฒน์               ป.1/1

 

รุ่น อายุ  7  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. พีรญาพัณ          คำศรีสุข                    ป.2/5

                                      ประเภท   Individual  Cycle         ด.ญ. พีรญาพัณ          คำศรีสุข                    ป.2/5

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. พิชญ์สิณี           จงใจสุรธรรม               ป.2/2

                                   

รุ่น อายุ  8  ปี  หญิง

เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  3-3-3          ด.ญ. ภัทรปภา           เสามั้น                        ป.3/3

เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  3-6-3          ด.ญ. ภัทรปภา           เสามั้น                        ป.3/3

 

รุ่น อายุ  9  ปี  หญิง

เหรียญทองแดง            ประเภท   Individual  3-3-3           ด.ญ. พชรพรรณ        ศรีสวัสดิ์                      ป.4/6

                                     ประเภท   Individual  3-6-3           ด.ญ. อรณัฐชา           ขมเล็ก                        ป.3/1

               ประเภท   Individual  Cycle          ด.ญ. กัญญ์ณัฐ          ช้างแย้ม                       ป.3/3

 

รุ่น อายุ  10  ปี  หญิง

เหรียญทองแดง              ประเภท   Individual  3-6-3    ด.ญ. ยุศินานันท์        คำศรีสุข ป.4/6

 

รุ่น อายุ  11  ปี  หญิง

เหรียญทอง                    ประเภท   Individual  3-3-3    ด.ญ. จุฑาบดี      วิชัย                ป.6/5  ทำลายสถิติประเทศไทย

      ประเภท   Individual  3-6-3    ด.ญ. รุจณิชา      สีทำมา            ป.6/5  ทำลายสถิติประเทศไทย

                                                                  ประเภท   Individual  Cycle   ด.ญ. รุจณิชา       สีทำมา           ป.6/5

                                                            เหรียญเงิน                     ประเภท   Individual  3-3-3    ด.ญ. รุจณิชา      สีทำมา            ป.6/5 

                                                            เหรียญทองแดง             ประเภท   Individual  Cycle   ด.ญ. พรนภัส      ไพรอนันต์        ป.6/5

 

ประเภทคู่ รุ่น อายุ  12  ปี

 

                                                            เหรียญทองแดง              ประเภท   Double  Cycle                       ด.ญ. จุฑาบดี            วิชัย                ป.6/5

  ด.ญ. รุจณิชา            สีทำมา             ป.6/5

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  8  ปี

                                                           เหรียญทอง                    ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay          ด.ญ. เบญจวรรณ             สวัสดีมงคล        ป.1/1

                                                                                                                                                                     ด.ช. ชัชนันท์                  ศรีสวัสดิ์            ป.2/1

ด.ญ. พีรญาพัณ               คำศรีสุข            ป.2/5

ด.ญ. ภิชญาภา                 พิธิยานุวัฒน์       ป.2/4

ด.ช. ธนภัทร                   โรจนภานุกร         ป.2/4

                                                           เหรียญเงิน                     ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay  ด.ญ. โสพิศณิชา              พิธิยานุวัฒน์       ป.1/1

ด.ญ. พิชญาภัค                สรรพานิช          ป.1/2

ด.ช. ศิรสิทธิ์                   ศรีเพ็ญจันทร์      ป.1/3

ด.ช. รพีคยศ                    ไวกัณสุรส          ป.1/5

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  10  ปี

                                                           เหรียญเงิน                     ประเภท Team   3-6-3 Relay                  ด.ญ. อรณิชา                   ขมเล็ก               ป.3/1

                                                                                                                                                                    ด.ญ. อรณัฐชา                 ขมเล็ก               ป.3/2

ด.ญ. ภัทรปภา                 เสามั้น               ป.3/3

ด.ญ. ปทิตตา                   วัฒกชัย              ป.3/3

ด.ญ. กัญญ์ณัฐ                 ช้างแย้ม             ป.3/3

 

ประเภททีม รุ่น อายุ  12  ปี

                                                           เหรียญทองแดง              ประเภท Time  H-T-H 3-6-3 Relay ด.ญ. ยุศินานันท์              คำศรีสุข             ป.4/6

ด.ญ. รุณิชา                     สีทำมา              ป.6/5

ด.ช. พรนภัส                  ไพรอนันต์           ป.6/5

ด.ช. จุฑาบดี                   วิชัย                  ป.6/5

เหรียญทองแดง              ประเภท Team   3-6-3 Relay           ด.ญ. ยุศินานันท์              คำศรีสุข            ป.4/6

ด.ญ. รุณิชา                     สีทำมา              ป.6/5

ด.ญ. พรนภัส                  ไพรอนันต์           ป.6/5

ด.ญ.จุฑาบดี                    วิชัย                  ป.6/5

         ·      ด.ช. ศิรสิทธิ์     ศรีเพ็ญจันทร์     ป.1/3    ได้รับถ้วยรางวัลทำเวลาดีที่สุด   รุ่นอายุ  6  ปี   ชาย

        ·      ด.ญ. รุจณิชา     สีทำมา               ป.6/5   ได้รับถ้วยรางวัลทำเวลาดีที่สุด   รุ่นอายุ  11  ปี หญิง

               และได้รับเสื้อสามารถทำเวลาดีที่สุด  นักกีฬาหญิงของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขัน  

                   สรุปผลเหรียญรางวัลได้   9  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง  

                   มาสเตอร์อนันต์   จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 381 ครั้ง

Keep