นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา STACK FAST 2017 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560


สรุปผลการแข่งขัน กีฬา STACK FAST  2017 ครั้งที่ 2  เมื่อวันเสาร์ที่ 17   มิถุนายน   2560 ที่ผ่านมา

ณ ชั้น 1 CENJURY THE MOVIE  PLAZA  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1  ( ชาย)

เหรียญเงิน            ด.ช. ศิริสิทธิ์          ศรีเพ็ญจันทร์                        ป.1/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง   ด.ช.รพีคยศ           ไวกัณสุรส                             ป.1/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทองแดง   ด.ช.ณัฏฐชัย          ไม้สุวรรณ                             ป.1/5      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1  ( หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.เบญจวรรณ                  สวัสดีมงคล           ป.1/1      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองแดง      ด.ญ.พิชญาภัค                      สรรพานิช             ป.1/2      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2  (ชาย)

เหรียญทอง           ด.ช.ชัชนันท์         ศรีสวัสดิ์                                ป.2/1      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองแดง      ด.ช.ธนภัทร          โรจนภานุกร                           ป.2/4      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2 (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.ภิชญาภา       พิธิยานุวัฒน์                         ป.2/4      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญเงิน            ด.ญ.ณัฐณิชา         พันทะสี                               ป.2/4      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง    ด.ญ.พีรญาพัณ     คำศรีสุข                                ป.2/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 3  (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.กัญญ์ณัฐ       ช้างแย้ม                                 ป.3/3      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญเงิน            ด.ญ.ภัทรปภา       เสามั้น                                    ป.3/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง   ด.ญ.ปทิตตา          วัฒกชัย                                  ป.3/3      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทองแดง   ด.ญ.อรณัฐชา       ขมเล็ก                                     ป.3/2      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง   ด.ญ.ธัญลักษณ์     สอนใส                                    ป.3/3      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4  (ชาย)

เหรียญทองแดง   ด.ช.ณัฐกร             สีเขียว                                    ป.4/3      ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รุ่นประถมศึกษาปีที่ 4  (หญิง)

เหรียญทอง           ด.ญ.ยุศินานันท์    คำศรีสุข                                   ป.4/6      ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

รางวัลรวมคะแนนสูงสุด (3-3-3 +3-6-3 +Cycle) 5 ลำดับ   รวมทุกรุ่นอายุ   รุ่นเก๋า ( หญิง)

เหรียญเงิน            ด.ญ.จุฑาบดี          วิชัย                                        ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เหรียญทองแดง    ด.ญ.พรนภัส         ไพรอนันต์                                 ป.6/5      ได้รับรางวัลลำดับที่ 5

 

ประเภทคู่  (มือเก่า) (Double  Cycle) รวมรุ่นอายุ

เหรียญทองแดง   ด.ญ.จุฑาบดี          วิชัย                                        ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

                 ด.ญ.รุจณิชา          สีทำมา                                     ป.6/5      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

สรุปผลเหรียญรางวัลได้ 5 เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง

มาสเตอร์อนันต์   จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี   เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 386 ครั้ง

Keep