นักกีฬาสแต็ค ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ประเภทมือใหม่) ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาสแต็ค Stack Fast 2017 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560


สรุปผลการแข่งขันกีฬาสแต็ค Stack Fast 2017 (มือใหม่)  ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่  9  กันยายน  2560  ที่ผ่านมา  ณ  Zpell  Futuer  Park   รังสิต  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รุ่น อนุบาล  ชาย/หญิง

เหรียญทองแดง   ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ช.ปการ  วงษ์ศรี  อ.3/5

                                                                                                 ด.ญ.ปวีณ์ริศา  กรกัน  อ.3/2

                                                                                                 ด.ญ.สุภัททมน  พยุงพงษ์  อ.3/1

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 1  ชาย

เหรียญทอง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle   ด.ช.พัทธดนย์  เปี่ยมถาวรพจน์  ป.1/5

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 1  หญิง

เหรียญทอง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle   ด.ญ.พัชมณ   สุขดานนท์  ป.1/5

เหรียญเงิน   ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle   ด.ญ.เทียนหอม  กาญจนวัฒน์   ป.1/4

เหรียญทองแดง   ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.กรกันยา  แกล้วกล้า  ป.1/5

                                                                                                ด.ญ.ปาริพัทธ  ชัยสงคราม   ป.1/4

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 2  ชาย

เหรียญเงิน  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle   ด.ช.ธีทัต  บุญสร้าง  ป.2/1

เหรียญทองแดง   ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ช.ทรงธรรม   สุดรักษ์   ป.2/3

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 2  หญิง

เหรียญทอง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.พนิดา  ชื่นชูผล  ป.2/2

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 3  ชาย

เหรียญเงิน  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ช.นฤสรณ์  ฉายแสง  ป.3/3

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 3  หญิง

เหรียญทอง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle   ด.ญ.วิรัญชนา  สรรพานิช  ป.3/3

เหรียญเงิน  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.ธนพร   แซ่เอี๊ยบ   ป.3/5

เหรียญทองแดง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.ชนม์นิภา   อิฐสุวรรณ  ป.3/3

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 4  ชาย

เหรียญเงิน  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ช.ศุภณัฐ   รุจิขจรเดช  ป.4/6

 

รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 4  หญิง

เหรียญทอง  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.อภิชญา  พินิจค้า  ป.4/6

เหรียญเงิน  ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.ธัญชนก   บุญศิริ  ป.4/2

เหรียญทองแดง   ประเภท   Individual  3-3-3 / 3-6-3 / Cycle  ด.ญ.พรรณรายณ์  กุลละวณิชย์   ป.4/6

 

 สรุปผลเหรียญรางวัลได้   5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง  

มาสเตอร์อนันต์   จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 587 ครั้ง

Keep