นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มกราคม 2561


 

                            นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่  8  มกราคม  2561  เวลา  09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีมาสเตอร์อนันต์  จิตต์อารีย์เทพ  และมิสอมรรักษ์  เจริญศรี  เป็นผู้ดูแลและประสานงาน  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวมีรายชื่อดังนี้

                            เด็กหญิงพีรญาพัณ   คำศรีสุข   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 

                           *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภทเดี่ยว กีฬาสแต็ค

                            เด็กหญิงอรณัฐชา    ขมเล็ก       นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2    

                            เด็กหญิงกัญญ์ณัฐ   ช้างแย้ม     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

                            เด็กหญิงภัทรปภา     เสามั้น        นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

                            *ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬาและนันทนาการ ประเภททีม กีฬาสแต็ค

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 586 ครั้ง

Keep