นักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561


ตามที่  ฝ่ายวิชาการ  ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  2  ปีการศึกษา  2560

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2561  ที่ผ่านมา  ณ  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้  มีนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว  ดังนี้

 

การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้น ป.1-3 

               เหรียญทอง     เด็กหญิงนิชา    รัฐประเสริฐ

การแข่งขัน Strory  Telling  ระดับชั้น ป.4-6  

              เหรียญทอง      เด็กหญิงศิขฎาญค์   ไวกัญสุรส

การแข่งขัน  Spelling Bee ระดับชั้น ม.1-3

             เหรียญเงิน      เด็กหญิงณัฐพัชร์   หิรันย์ธนภูริ

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์   ระดับชั้น ป.4-6

             เหรียญทอง    เด็กหญิงชัญญา   วีระเจริญ

การแข่งขัน Science Show  ระดับชั้น ม.1-3

             เหรียญทอง   เด็กหญิงญาณิศา    สื่อสวัสดิ์วณิชย์

                                 เด็กหญิงสิริกร      ความมานะ

                                 เด็กหญิงพิชชาพร    โชคเกิดสกุล

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 515 ครั้ง

Keep