นักเรียนได้รับถ้วยรางวัล และได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 17 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018


                       ตามที่  นักกีฬาสแต็คโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมการแข่งขันสแต็ค WSSA SINGAPORE OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIP 2018  เมื่อวันที่  25 - 28  พฤษภาคม  2561  ที่ผ่านมา  ณ  Clarke Quay Central  ประเทศสิงคโปร์  โดยมีสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 

รุ่น 7-8 ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ช.รพีคยศ     ไวกันสุรส        ป.2/5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ช.รพีคยศ     ไวกันสุรส        ป.2/5

 

รุ่น 7-8 ปี (หญิง)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.โสพิศณิชา  พิธิยานุวัฒน์ ป.2/1     ลำดับที่ 5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์   ป.3/4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์    ป.3/4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.ภิชญาภา  พิธิยานุวัฒน์    ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4  ลำดับที่ 4

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.ณัฐณิชา   พันทะลี           ป.3/4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 3 - 3             ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  3 – 6 - 3             ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  Cycle                 ด.ญ.พีรญาพัณ   คำศรีสุข        ป.3/5

 

รุ่น 9 – 10  ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3              ด.ช.ณัฐกร       สีเขียว              ป.5/3

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 -6-3                 ด.ช.ณัฐกร       สีเขียว              ป.5/3

 

รุ่น 9 – 10  ปี (หญิง)

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6  ลำดับที่ 5

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6 ลำดับที่ 4

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  Cycle     ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6  ลำดับที่ 5               

เหรียญทองแดง           ประเภท Individual  3 – 3 -3  ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6

เหรียญเงิน                   ประเภท Individual  3 -6-3     ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6  

เหรียญทอง                  ประเภท Individual  Cycle     ด.ญ.ยุศินานันท์           คำศรีสุข          ป.5/6

 

รุ่น 8  ปี (ชาย)

เหรียญทองแดง ประเภท Double  Cycle         ด.ช.รพีคยศ                 ไวกันสุรส        ป.2/5

 

รุ่น 8  ปี (หญิง)

เหรียญทอง ประเภท Double  Cycle              ด.ญ.พีรญาพัณ             คำศรีสุข          ป.3/5  

เหรียญทองแดง ประเภท Double  Cycle         ด.ญ.โสพิศณิชา           พิธิยานุวัฒน์    ป.2/1  ลำดับที่4

                                                                       

รุ่น 10  ปี

เหรียญเงิน         ประเภท Double  Cycle         ด.ญ.ยุศินานันท์       คำศรีสุข          ป.5/6

                                                                            ด.ช.ณัฐกร               สีเขียว              ป.5/3

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle        ด.ญ.ภัทรปภา              เสามั้น              ป.4/6

     ด.ญ. กัญญ์ณัฐ             ช้างแย้ม           ป.4/6

                                                                       

รุ่น 14 ปี

เหรียญทองแดง  ประเภท Double  Cycle        ด.ช.อิสระ                    แก้วเมืองเพชร ป.6/3

 

**  สรุปได้รับรางวัล  4  เหรียญทอง ,  7 เหรียญเงิน , 17  เหรียญทองแดง

*  ด.ญ.พีรญาพัณ  คำศรีสุข ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท Individual  Cycle   รุ่น 7-8 ปี หญิง

*  ด.ญ. ยุศินานันท์  คำศรีสุข ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภท Individual  Cycle   รุ่น 9-10 ปี หญิง

*  ด.ญ. ยุศินานันท์  คำศรีสุข ได้ถ้วยรางวัลรองอันดับ 1 ทำเวลาที่ดีที่สุดของประเภทหญิง

ครูผู้ดูแลและประสานงาน      

1.  มาสเตอร์อนันต์                  จิตต์อารีย์เทพ

2.  มิสอมรรักษ์                        เจริญศรี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 433 ครั้ง

Keep