เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย" ระดับชั้น ป.4-ป.6 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561


เด็กหญิงพิมพ์อร บุญศรีพิทักษ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ "พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย" ระดับชั้น ป.4-ป.6 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเข้ารับประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน

จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  โดยมีมาสเตอร์เจด็จ ชนะประสพ เป็นผู้ฝึกสอน

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 487 ครั้ง

Keep