นักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561


            นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

                1.  นางสาวจิดาภร     บัวน้อย         ม.5/6   (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

                2.  เด็กชายนฤนาท    เจริญบูลย์วิวัฒน์   ม.2/6   (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

       3.นายณภัทร        เจริญบูลย์วิวัฒน์   ม.5/6     (สาขาวิชาเคมี)

                4.  นายวฤนท์        วิไลประภากร     ม.5/6   (สาขาวิชาชีววิทยา)

                5.  นายณัฐภัทร      ตั้งเสถียรกิจ      ม.5/6    (สาขาวิชาฟิสิกส์)

                6.  นายธนกฤต       เชาว์เจริญ       ม.5/1    (สาขาวิชาฟิสิกส์)

                7.  นายวรินทร       นิลดำ           ม.5/7    (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)

             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งด้วยค่ะ

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 587 ครั้ง

Keep