กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกของโลก และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย

โดยได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep