นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมวันอาชีพ และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562


                  ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จัดกิจกรรมวันอาชีพและกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา  2562  ให้กับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  1 - 3  ในวันอังคารที่  2 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30 - 11.30 น.    อาคารสัฐยามหาราชินี  โดยได้เชิญผู้ปกครองจากสาขาอาชีพต่าง ๆ  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็ก ๆ  โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากภราดาเกรียงศักดิ์  มายอด  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี   


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 497 ครั้ง

Keep