นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 9 มกราคม 2563


                นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการติว O-NET ครั้งที่ 2  ในรายวิชา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ในระหว่างวันที่  7 - 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก

 

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep